A gyakornoki minősítővizsga elemei és menete

gy1Ezzel a címmel tartottunk műhelyfoglalkozást 2015. december 9-én a gyakornokok számára.

A foglalkozás legfontosabb célja az volt, hogy a kezdő tanárokat (gyakornokokat) segítsük a minősítővizsgára való felkészülésben.  Az érdeklődés nagy volt, nyolc gyakornok vett részt a programon. A foglalkozáson az alábbi témaköröket beszéltük meg:

 

  •   a pedagógus-előmeneteli rendszer törvényi háttere,
  •   a pedagógus-előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ismeretek,
  •   a nyolc pedagóguskompetenciával és fejlesztésükkel kapcsolatos ismeretek, elvárások,
  •   a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó indikátorok értelmezése,
  •   a portfólió készítése, felépítése.

A műhelymunka során áttekintettük az általános és tantárgyi feladatokat, a pedagóguskompetenciákat, a gyakornoki minősítővizsga elemeit és menetét. Nemcsak elméleti szinten segítettük a gyakornokokat, hanem lehetőség volt arra is, hogy gyakorlati problémákat vitassunk meg, ezzel is támogatva a minősítővizsgára való felkészülést, a sikeres minősítővizsga teljesítését.

A műhelymunkát tavasszal újabb szakmai témák megbeszélésével folytatjuk.

gy2

Dr. Mogyorósiné Herczeg Éva

középiskolai tanár, igazgatóhelyettes,

szaktanácsadó

Line-4