Tehetséggondozás, versenyek kategóriaarchívum

Tehetségkutatás

A motiváció szerepe a moderntánc-oktatásban címmel
(letölthető innen)

Kutatás vezető: Gulyik Judit, táncpedagógus

Kezdete: 2013. szeptember

Főbb vizsgálati kérdések: A táncoktatói tevékenység során a tanult módszerek tudatos alkalmazása mellett milyen más módszerekre van szükség ahhoz, hogy a táncosra hatni lehessen. A vizsgálódás fókuszába került az a kérdés is, mivel lehet megkönnyítve erőfeszítéseit átsegíteni őt a holtpontokon. Az volt a célunk, hogy megtudjuk, mennyire ismerik és használják a motivációs technikákat a moderntáncot tanító pedagógusok.

Minta: A kérdőívet becslések szerint legalább kétezer ember látta, végül 69 értékelhető válasz érkezett vissza.

Célcsoportok:

  1. Magyar Táncművészeti Főiskola végzett növendékei.
  2. Táncpedagógusok Országos Szövetség és a Magyar Látványtánc Sportszövetség tagjai.
  3. IDO tánctanárok honlapjáról leölthető formátumban megjelent.

Módszer: A kérdőíves felmérés módszerét választottuk, melynek során az egyszerű adatkéréstől (amikből a válaszadókról lehet kapni információkat) haladtunk a szubjektív hozzáállást firtatókon, a motivációval kapcsolatos ismereteikre rákérdezőkön át az összetettebb témák felé.

A kérdések típusai között szerepel zárt feleletválasztós, melynek célja az értelmezés megkönnyítése, valamint alternatív, szelektív és skálatípusok is.

Eredmények:

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a pedagógia eszköztárát ugyanúgy lehet alkalmazni, de ki kell egészíteni olyan elemekkel, mely speciálisan csak a mozgást és művészetet is tanuló diák mozgató rugóinak beindítója. Fontos, hogy kialakuljon a gyerekben a megfelelő igényszint, mely a körülményeihez, az adottságaihoz és a képességeinek felel meg. Ha a tanár a tanulók oktatását megfelelő módszerekkel, eszközökkel indirekt vezetéssel könnyíti meg, akkor a tanítványok eredményesebbek lesznek.

Összegzés:

Azt az eredményt kaptam, hogy a szakirányú felsőoktatás kereteiben diplomát szerzett tánctanárok tisztában vannak a motiváció, mint oktatást segítő eszköz fontosságával, és jól használják a mindennapi munkájuk során. Sajnos, akik csak professzionális táncos múltjukból tanultakat és a workshopokon szerzett tudásuk alapján oktatnak, nem rendelkeznek elegendő ismerettel e területen. Valószínűleg azért, mert nem is tanultak ezekről.

Összegyűjtöttem a speciálisan táncra jellemző motivációs technikákat a 69 válaszadó véleménye alapján. A helyes versenyszellem, az objektív értékelés, az egyéni bánásmód, a gyerekek elé vonzó, értelmes cél kitűzése, melynek elérésében ő is tevékenyen részt vesz, a helyes út felé tereli őt. Ez biztosítja készségei, képességei fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeinek kibontakoztatását, tehetsége gondozását. Meghatározó még a közösség, a játék, a zeneválasztás motiváló szerepének fontossága, melyre az adott válaszokból is igazolást nyertem.

Line-3