Kreatív feladattervezés, projektfeladatok a vizuális kultúra tanítása során

  1. november 10-én a vizuális kultúra tanárai számára rendeztünk műhelyfoglalkozást Kreatív feladattervezés, művészeti projektek a vizuális kultúra tanításában.

A program célja az volt, hogy a rávilágítsunk a tantárgyunkat érintő új kihívásokra: a vizuális nevelés ma nem egyenlő a rajztanítással. A tanulók kreativitásának, problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése sokrétűen megvalósítható a vizuális kultúra óráin. E célok elérésére, a gyerekek motiválására új módszereket kell alkalmaznunk, óráról-órára kreatív feladatokat kell terveznünk.

Az iskolai vizuális nevelés legaggasztóbb problémája a felső tagozatban lecsökkentett óraszám. Örvendetes azonban, hogy a legtöbb iskolában sikerült megoldani az órák (két hetenként 2 óra) tömbösítését, amely legalább azt lehetővé teszi, hogy a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően mélyülhetnek el a feladatokban, ismerhetnek meg művészeti technikákat.

Igric Eszter, szaktanácsadó, szakvezető