A jövő osztályterme

A könyvtár mint tanulási környezet helye és szerepe a digitális állampolgárrá nevelésben

 Az Őszi Pedagógiai Napok keretében a fenti címmel tartott előadást és műhelyfoglalkozást Dr. Racskó Réka, az EKE adjunktusa 2017. november 15-én. Az élvezetes előadásban elhangzott, hogy a digitális átállásban élenjáró országok, mint Észtország és Finnország nagy szerepet szánnak a könyvtárnak mint a tanulási környezet egyik színterének. Az előadó egy olyan összehasonlító vizsgálat eredményeit ismertette, amely bemutatja, hogy mit értünk a 21. században a digitális transzformáció alatt és e folyamatban hogyan jelenik meg a könyvtár. Felvázolta a téma vizsgálatát abból a szemszögből is, hogy a K12 korosztály esetében milyen kulcskompetenciák fejlesztését tekintik prioritásnak, és ebben a közgyűjtemények hogyan jelennek meg és a megnevezett célok hogyan feleltethetőek meg a digitális állampolgárság kompetencia-rendszerének.

További témák:

– új kihívások, jelenlegi problémák,

– az új NAT fogalmai: transzverzális kompetenciák, jelenség-alapú oktatás, autentikus tanulás.

Zentai Péterné
pedagógiai szakértő, magyartanár