Zenei Tehetségkutató Verseny

Iskolánk a zenében tehetséges fiatalok tehetséggondozása céljából a 2014/2015-ös tanévre Tehetségkutató Versenyt hirdetett meg.

A versenyt háromfordulósra terveztük, és hangsúlyoztuk a kiírásban, hogy elsősorban gyakorlati feladatokra összpontosít. Előfeltételeket nem szabtunk meg, nem kellett semmilyen zenei előképzettséggel rendelkezni, azaz bármelyik gyerek jelentkezhetett, aki zenei tehetséget érzett magában. A verseny időpontját az iskola három nyílt napjához igazítottuk, a három forduló ezeken a napokon került megrendezésre. Az első fordulót 2014. október 15-én, a másodikat november 17-én, a harmadikat december elején tartottuk.

A fordulók bemutatása:

Az első fordulóra a gyerekeknek egy előzetesen elkészített listát kellett gyártaniuk, melynek a következőket kellett tartalmaznia: Szabadon választott 20 népdalt és 10 műdalt, valamint egy listát az iskolában és szabadidejükben hallgatott általuk kedvelt zenék közül. Ezt azért tartottuk rendkívül fontosnak, hogy képet kaphassunk a gyerekek zenei ízléséről, ez nagyon sokat elárul jellemükről, sokszínűségükről, arról, hogy mi az, amit „otthonról hoznak” magukkal. A versenyre 12 tanuló jelentkezett, általánosságban elmondható, hogy mindannyian felkészültek voltak és nagyon tehetségesek.

Fordulók:

Az első fordulót egy rövid meghallgatással kezdtük, minden versenyzőnek el kellett énekelnie az általa szabadon választott 2 népdalt és 1 műdalt. Ezek után kaptak 2 otthon végzendő feladatot, mindkettő játékos zenei ismeretbővítésre szolgált, nem titkolt szándékkal, hogy zenei műveltségüket a lehetőségek szerint bővítsük, hiszen a feladatok némi utánajárást feltételeztek. A gyerekeket velem együtt egy háromfős zsűri hallgatta meg, mindannyian pontoztuk a gyerekek teljesítményét, de ügyeltünk arra, hogy a verseny jó hangulatát és kötetlenségét megőrizzük. A második fordulóra egy hónappal később került sor. A gyerekek visszahozták a megoldott feladatlapjaikat, melyet kiértékeltünk és pontoztunk. A fordulót a közösségépítés jegyében terveztük meg. Két részből állt: Az első részben több csoportos zenei játékokat kaptak, a másodikban egy könnyebb kórusművet tanultunk meg közösen. Azért ezeket a feladatokat választottuk, mert úgy éreztük a zeneiséghez elengedhetetlen közösségben létezést, csoportmunkát ezeken a feladatokon keresztül lehet leginkább felmérni. A harmadik forduló adott alkalmat az eredményhirdetésnek. Az egész elfoglaltság a közös zenélés jegyében zajlott. Örömmel vettem észre, hogy a gyerekek között szoros barátságok születtek, nem egyfajta versenylégkörben működtek, a zenélést élményszerű, örömteli légkörében fejezhettük be. A dobogós helyezettek kihirdetése után mindenki részesült egy oklevélben és ahogyan azt az előzetes kiírásban meghirdettük, az első három helyezett iskolánkba való jelentkezés esetén mentesül az alkalmassági vizsga alól. A versenyt egy rövid fogadás és beszélgetés zárta. Véleményem szerint várakozáson felül sikerült, reméljük egy szép tradíciót lehet belőle teremteni a jövőben.

 

Kovács Ádám

Line-3