Szakmai nap a gyermek-, diák-, ifjúsági, amatőr színjátszásról

szn1 2015. november 28. szombaton a Magyar Drámapedagógiai Társaság és az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet közösen szervezett módszertani napot a gyermek-és ifjúsági színjátszás fejlesztéséért. A Heves megyei magyartanárok, drámapedagógusok, vagy akik gyermekszínjátszással foglalkoznak, találkoztak egymással és a meghívott előadóktól ötleteket, módszertani javaslatokat gyűjthettünk. Az egész napos tréning első előadója, Kovács Éva „Nekem édes, neked keserű.” címmel a mese feldolgozásának lehetőségeiről beszélt, majd játékos gyakorlatokkal színesítette előadását. Kis Tibor foglalkozásának témája az epikus művek dramatizálása volt. Az előadó kitért arra, hogy a gyermekeknek szóló irodalom jelentős része epika, így számos gyermek és ifjúsági regény, mese, novella várja, hogy színpadra kerülhessen. De hogyan? Mit tegyünk a narrációval? Kihúzni teljesen, vagy maradhat? Hogyan válik drámává, „itt és most” akcióvá az elbeszélés? Ha marad a narráció, mit lehet, mit kell tenni vele, hogy ne borítsa fel a színpadi jelent. Rengeteg kérdésre kerestük a választ az epika színpadi megjelenítése kapcsán. A foglalkozáson Arany János Toldi c. elbeszélő költeményének dramatizálásával kezdtünk, az első ének szövegéveszn1l dolgoztunk. A csoport tagjaival a színre állítás megbeszélése után elő is adtuk a jeleneteket. Lázár Ervin Költői versenyének színpadra alkalmazásának kérdéseiről is nagyon aktív, inspiratív megbeszélést folytattunk. Ezt követte Boldis Julianna színjátszó tréning és improvizációja verses humorral megtűzdelve. A tréning a színjátékos attitűd megteremtését szolgálta. A foglalkozást bemelegítő és feszültségoldó játékokkal kezdtük, majd járásgyakorlatok, beszédművelési és koncentrációs gyakorlatok következtek. A játékok utáni improvizáció csoportmunkában zajlott, készítettünk egy 2-3 perces jelenetet, melyet be is kellett mutatni. A jeleneteket ezek után különböző szabályoknak megfelelően kellett előadni, pl. karakterváltoztatással, tempóváltoztatással, az előadásmód megváltoztatásával, térváltoztatással. Nagy segítséget jelentett, hogy az előadó elküldte utólag az óravázlatát, így a foglalkozáson nem kellett a jegyzeteléssel tölteni az időt, nem zavarta a foglalkozást, ugyanakkor a későbbiekre nagyon hasznos gyűjteményt kaptunk.

Zentai Péterné

Line-4