Szülők iskolája -A tudatos nevelés szerepe óvodáskorban

„Mindennapi életünk tempója egyre kevésbé van összhangban a gyerekkor tempójával”

(Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor)

 

szi12015. október 9-én tartottuk a Szülők iskolája műhelyünket a Deák Ferencz Úti Óvodában.

 

A pedagógusok régóta érzékelik, hogy az utóbbi években nagyon megváltozott a gyermekek környezete, az őket érő hatások. Ennek következményei azok a tünetek, kedvezőtlen változások, melyek egyre több gyerek magatartásában adnak aggodalomra okot.

 

Tudjuk, hogy minden a családban kezdődik. A legfontosabb dolgokat ott tanuljuk meg. Ám mi történik akkor, ha szülők elbizonytalanodtak, ha a család ereje csökkent, ha a szülői szerep meggyengült?

 A kialakult helyzeten pozitív változásokat a szülők támogatásával érhetünk el. Legjobb a megelőzés. Miért fontosabb a szülői gondoskodás napjainkban, mint valaha?

Az óvodáskor még sok lehetőséget kínál a megelőzésre, a szülők helyes nevelői attitűdjének befolyásolására: a szülők szerepvállalásának, feladatainak felelősségének tudatosítására.

 Az óvodapedagógusok azok, akik nap, mint nap találkoznak a szülőkkel, közvetlen kapcsolatban állnak velük. A kisgyermekek neveléséről nemcsak tudásuk, hanem bőséges tapasztalatuk is van. Általuk támpontokat, gyakorlati tanácsokat kaphatnak a szülők, a megfelelő játékok, tévéműsorok, könyvek kiválasztásához, a közösen eltöltött idő tartalmassá tevéséhez.

 

A műhelyfoglalkozás célja a tudatos nevelés szerepének középpontba állítása volt.

Először a gyermekeket fenyegető veszélyek felismeréséről esett szó. A felgyorsult életritmus, a média uralma ,a túl sok tagolatlan információ,a túl sok tárgy negatív hatásúak. Mindezek „ellopják” gyermekeinktől a gyermekkort.

A gyerekeknek ma is hatalmas igényük van a szüleikkel közösen eltöltött időre. A szülői minta ereje a legmeghatározóbb: együttes tevékenységekkel, rendszeres beszélgetéssel, meséléssel megvédhetjük gyermekeinket számos negatív hatástól. A meséléssel egyre szorosabbra szövődik a családi szövetség, Boldizsár Ildikó mesekutató mondja: „A mesék élni segítenek”.

A megfelelő játékoknak személyiségfejlesztő hatása van. Fontos, hogy a szülők az otthoni játékok, tevékenységek kiválasztásához is támpontokat kapjanak.

 

„Az a gyermek, aki játék közben képes teljes valóját átadni az őt körülvevő világnak, későbbi életének komoly feladatai során képes lesz szilárdan a világ szolgálatának szentelni magát”

(Rudolf Steiner)szi2

 

Az óvoda, nemcsak a gyermekek, de a szülők számára is a mintaadás helye. Sok lehetőség kínálkozhat a szülők bevonására a közös élményeken keresztül. Régi és új hagyományokat alakíthatnak ki, évszakokhoz kötött tevékenységeket mutathatnak be. A népművészet minél több elemének visszaemelésével a gyermekek személyiségét fejleszthetik.  Bemutathatnak, népszerűsíthetnek neveléssel kapcsolatos cikkeket, irodalmakat, honlapokat.

A tudatos nevelés támogatásával lehetővé válhat a médiaerőszak hatásainak csökkentése, a gyermekkor visszaadása.

 

A Deák Ferenc úti óvodában, az óvónők mellett az érdeklődő szülők is részt vehettek a műhelyfoglalkozáson, ahol számos gyermekneveléssel foglalkozó könyvet is kézbe vehettek.

Az óvodapedagógusok örömmel vették a műhelyfoglalkozásokat összefoglaló anyag elektronikus formában továbbított változatát.

 

 

Ne legyünk olyan békák, amelyek hozzászoknak az egyre forróbb vízhez-, míg végül aztán megfőnek benne!”

(Vekerdy Tamás)

Magyar Istvánné

Gyógypedagógus,

inkluzív nevelés tanára,

szaktanácsadó

Line-4