MŰHELYFOGLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TÖRTÉNELEMTANÁROK SZÁMÁRA

Szakmai megújító képzés a gazdaságismeret tanításáról

 

Témák:

  • A Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott nevelési-oktatási irányoknak megfelelő, a Nemzeti Alaptantervben, illetve a kerettantervekben a tantárgyra meghatározott kiemelt fejlesztési területek áttekintése.
  • Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témaköreinek ismertetése.
  • A továbbképzés során középpontba kerülnek a gazdaságismeret tartalmak. A gazdasági ismeret témaköreinek feldolgozása cselekvési minták bemutatásával, tapasztalatszerzési lehetőségek megteremtésével.

 

Időpont: 2016. május 26. 14.30 – 16.30

Előadó: Balla Erika, szaktanár, EKF Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet

Line-3