„Egy tál dödöle” Népdaléneklési verseny

Célcsoport: Eger és Eger környéki óvodák 5-6 éves gyermekei és a Gyakorlóiskola alsós ének-zene tagozatos diákjai számára.

A verseny célja, hogy a gyerekek már kicsi korban megismerjék a népdalok és énekes körjátékok színes világát. Legyen számukra öröm az éneklés, amely az önkifejezés és élményszerzés egyik csodálatos példája is egyben.

Szép hangú, énekelni szerető gyermekek jelentkezését várjuk, akik éneklésükkel megmutatják tehetségüket.

A versenyt három korcsoportban hirdetjük meg.

  • Első korcsoport: általános iskola 1-2. évfolyam
  • Második korcsoport: általános iskola 3-4. évfolyam
  • Harmadik korcsoport: óvodák közép- és nagycsoportja

A dalokat elsősorban szólóénekben várjuk, de párban is előadhatóak.

Versenyen kívül szeretettel fogadjuk óvodás csoportok vidám és örömteli bemutatkozó énekes körjátékát is.

A verseny anyaga:

– Első korcsoport: 3 népdal vagy gyermekjátékdal szép, kifejező előadása

– Második korcsoport: 3 népdalból álló dalcsokor vagy gyermekjátékdal szép, kifejező előadása

– Harmadik korcsoport: 1-2 népdal vagy gyermekjátékdal szép, kifejező előadása

A verseny ütemezése, nevezési és beküldési határidők:

Nevezési határidő: 2017. október 24.

A verseny időpontja: 2017. november 23.

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, 3300 EGER, Barkóczy u. 5.

A versennyel kapcsolatban személyes felvilágosítást ad Márné Tóth Judit tanárnő:
marne.toth.judit@uni-eszterhazy.hu