Pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozások – Március

Nagy sikerrel zajlanak a nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eljárások megismertetését, a pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozásaink március hónapban is.

2014. március 6. A konstruktivista pedagógiai szemlélet, az R-J-R szakaszai – Márkus Róbert Zsolt
Téma: Ráhangolódás – Jelentésteremtés – Reflektálás szakaszainak megvalósulása a tanórákon. A konstruktív tanulásszemlélet és a szövegtanulással kapcsolatos felismerések, a cselekvés szerepe. A kognitív önszabályozás támogatása. A konstruktivista pedagógiai szemlélet élethosszig tartó tanulásra. Gyakorlati példák, egy 45 perces óra tervezetének bemutatása R-J-R technikával.

2014. március 5., április 16. Műhelyfoglalkozás a fizika néhány területéről – Misz József, Bátori Gabriella, Béres Zsuzsanna
Téma: Általános és középiskolai követelményben szereplő néhány természeti jelenség fizikai méréssel való igazolása. A természetismeret tantárgy a fizika vonatkozásainak bemutatása. Kölcsönhatások, mechanika, termodinamika, optika

2014. március 6., március 20. Új tanterv új kihívások a földrajz 7. és 10. évfolyamán – Sándorné Halász Erzsébet
Téma: a földrajz 7. és 10. évfolyamán a tananyag átstrukturálódásából, a hangsúlyok eltolódásából és a megváltozott követelményekből eredő kihívások és feladatok

2014. március 3. Úszásoktatás , rávezető, játékos feladatmegoldások – Holló Tivadar
Gyakorlati bemutató, és elméleti műhelymunka (mindkét témában)

2014. február 25., március 4., március 18. Digitális anyag a matematikaórán – Szilvási Istvánné Váradi Erzsébet
Téma: A feladatmegoldásokhoz szükséges, régebben és/vagy különböző témakörökben tanult anyagrészek felidézésének segítése digitális anyag alkalmazásával a középiskolai matematika-tanításban. Óratervezet bemutatása, azt követően a tervezett óra megbeszélése az órán alkalmazandó digitális anyag hasznossága szempontjából

2014. február 27., március 6. A beszédészlelés, beszédmegértés fontossága az óvodáskorú és kisiskolások gyermekek nyelvi fejlődésében – Kerekesné Besenyei Ildikó
Téma: A GMP diagnosztika bemutatása, a fejlesztés lehetőségei, módszertani ötletek, játékok

Az inkluzív nevelés elmélete és gyakorlata
1. foglalkozás 2014. március 6. Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna
2. foglalkozás 2014. március 20. Dr. Dávid Mária