Pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozások – Február

Nagy sikerrel zajlanak a nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eljárások megismertetését, a pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozásaink.

2014. február 5. február 12. Informatikai eszközök, egyszerű szoftverek tanórai alkalmazása – Farkasné Ökrös Marianna
Téma: bemutató tervezése, szempontok, buktatói. Animálási technikák. Multiple-Mouse beépülő program használata („szavazórendszer”)
Egyszerű alkalmazások használata: Puzzle készítő programok, HotPotatoes feladatkészítő program, elektronikus kérdőívek készítése, SKYDrive. Egyenletírás a szövegszerkesztőben, prezentációban.
Tudásrepozitóriumok: SDT, Realika, PhET, Földrajztanárok elektronikus eszközkészlete, IKT órák tervezési szempontjai

2014. február 6., február 20. Minden órán kísérlet! – Budavári Ágnes
Téma: Hogyan szerettessük meg a kémiát 7. évfolyamon? Tanári demonstrációs és tanulókísérletek bemutatása módszertani konzultációval

2014. február 6., február 20. Új kihívások a természetismeret tantárgy tanítása során – Bátori Gabriella, Jakab Ágnes, Gál Sándor, Sándorné Halász Erzsébet
Téma: Kísérletezés nemcsak laboratóriumi körülmények között. Az új kerettantervhez kapcsolódó kísérletek módszertani konzultációval.

2014. február 12. A sportlétra használata a testnevelés órán és a tehetséggondozásban – Vajda Tiborné

2014. február 14., március 7. : A preventív fejlesztés alapelvei az óvodában – Magyar Istvánné
Téma: A többségi nevelés-oktatásban résztvevő óvodapedagógusok megismertetése a tanulási zavar veszélyeztetett, vagy BTMN-beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézséggel küzdő (kiemelt figyelmet igénylő) gyermekek sajátosságaival; differenciált készségfejlesztésével, az egyéni bánásmód alapelveivel

2014. február 13., február 20. Együtt eredményesebb! Kooperativitás az iskolában – Márkus Róbert Zsolt
Téma: A kooperatív tanulás kulcsfogalmai, alapelvei, a kooperatív és hagyományos tanulás összehasonlítása. Kooperatív tanulásszervezési modellek, Humanisztikus kooperatív tanulás (HKT), kooperatív módszerek és a grafikai szervezők.

2014. február 18., március 6. A szövegértés fejlesztése olvasástanítás előtt és után – Csontosné Bodnár Gyöngyi
Téma: A szövegértési kompetencia fejlesztése, a szövegértő olvasás és logikus, kritikai gondolkodás fejlesztése. Kooperatív tanulástechnikák elsajátítása, alkalmazása. Tanulás tanítása, olvasóvá nevelés