BEZSÁMOLÓK ÁPRILIS

Műhelyfoglalkozás a preventív fejlesztés alapelveiről az óvodában

„ Tudni kell, mi mozdítja meg a gyermeket”

/Mesterházi Zsuzsa gyógypedagógus/

 

MI1Társadalmi probléma, hogy évről évre nő a tanulási zavarral vagy nehézséggel küzdő tanulók száma. Ebbe a csoportba az ép, vagy esetenként kiemelkedő intelligenciájú, és ép érzékszervű (látás, hallás) gyerekek tartoznak. Porkolábné dr. Balogh Katalintól, a fejlesztőpedagógia elméletének és gyakorlatának létrehozójától tudjuk, hogy „…. a tanulási nehézségek előfordulása megelőzhető,és korai fejlesztése után, megfelelő eljárásokkal, minimálisra csökkenthető,vagy teljesen megszüntethető.

A zökkenőmentes óvoda és az iskolai átmenethez, a megfelelő beilleszkedéshez, az iskolai elvárások sikeres teljesítéséhez az óvodáskorban végzett preventív munka kiemelkedő jelentőségű.

A gyermek fejlődésének alapja, létformája a játék. A gyermek játékának tudatos megfigyelésével képet kaphatunk részképességei fejlettségéről. Az óvodapedagógusok időben felfigyelhetnek a gyermek hiányosságaira, és megfigyeléseik alapján következtetni tudnak a deficites képességre.

A megelőzés munkájában az óvónők és felelőssége meghatározó. Naponta és folyamatosan sok-sok lehetőséget biztosíthatnak a gyerekeknek nyújtott játékválaszték összeállításával, a fejlődésüket elősegítő funkciók gyakorlására.

Az óvónők számára szervezett műhelyfoglalkozás célja, hogy rövid elméleti áttekintést nyújtson a  pszichomotoros alapképességek fejlődéséről, a különböző részképességekről és azok hiányosságairól.

Példákon keresztül áttekintettük a gyermekek viselkedésére jellemző tüneteket és ezek lehetséges okait. A foglalkozás végén lehetőség volt az e téren szerzett tapasztalataik megosztására. Az óvodapedagógusok saját gyakorlatukból hoztak példákat az eltérő fejlődés eseteire. Szívesen mondták el sikereiket és nehézségeiket. A visszajelzések szerint sikerült felkelteni érdeklődésüket a téma iránt, kíváncsian várják jövő heti folytatást.

Magyar Istvánné

Gyógypedagógus, inkluzív nevelés tanára, szaktanácsadó

MI3 MI2

Line-4