Egyéb kategóriaarchívum

Anyanyelvi és irodalmi verseny

Pedagógiai Intézetünk 2017. november 23-án rendezte meg a már hagyományosnak mondható beiskolázási versenyét a 6. és 8. évfolyamos általános iskolai tanulóknak. Szép számmal jelentek meg a tanulók megyénk több iskolájából. A gyerekek írásban adtak számot tudásukról. Az olykor játékos, olykor nehezebben megoldható feladatokkal mindenkinek sikerült szép eredménnyel megbirkóznia, és bizonyították jártasságukat mind az irodalom, mind a nyelvtan területén.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2017. december 4-én került sor, ahol díjaztuk a legsikeresebb diákokat.

Versenyeredmények:

VI. évfolyam

 1. Pelyhe Anna, Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Eger
  Felkészítő tanár: Kovács Gabriella
 2. Csorba Csenge, Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet, Eger Felkészítő tanár: Sipos Zsoltné
 3. Bagi Bereniké, Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Eger
  Felkészítő tanár: Kovács Gabriella

VII. évfolyam

 1. Buku Eszter, Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szihalom       Felkészítő tanár: Poczok Tímea
 1. Vincze Dorina, Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet, Eger     Felkészítő tanár: Dr. Mogyorósiné Herczeg Éva
 1. Krigovszki Eszter, Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gyöngyös
  Felkészítő tanár: Kovácsné Kovács Viktória

A fejlesztő irodalomterápia lehetőségei az olvasóvá nevelésben szakköri, iskolai könyvtári környezetben

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében 2017. november 23-án tartottuk meg a fejlesztő irodalomterápiás foglalkozásunkat, melynek a középpontjában Örkény István: Técsőiek című elbeszélése, s annak személyiségre kifejtett hatása állt. Közreműködők a 8. E osztály tanulói voltak. Nem a szokásos műértelmező eljárásokkal közelítettünk a szöveghez, mint magyarórán, hanem a hangsúlyt a szöveggel való találkozásra, az élményszerzésre helyeztük. A 45 perces bemutató foglalkozást szakmai megbeszélés követte, nagyon hasznos volt a kollégákkal megbeszélni a tapasztalatokat erről a számunkra még új területről. Meg kellett találni az egyensúlyt a szövegelemzés és a fejlesztési célok elérése között, vagyis ne céltalanul beszélgessünk egy szövegről, de ne is „elemezzük” agyon, mert elvész az élmény, a beszélgetés szabadsága. A történetből kiindulva a legfőbb cél a közösség összetartó erejének megismerése, tapasztalása, ebből következtetések levonása.  A gyerekek viszonyulásáról elmondható, hogy bár nyitottak és közlékenyek voltak, nehezen tudtak elszakadni az órán megszokott elemzési eljárásoktól, fogalmaktól, szoktatni kell őket arra, hogy szabadabban, felszabadultabban fejezzék ki gondolataikat a szövegről. Tavasszal folytatjuk egy másik novellával!

Zentai Péterné, magyartanár

„Középen vagyunk!” V4-es középiskolai versenyt hirdetett az EMMI és az OH

„Középen vagyunk!” címmel, országos középiskolai vetélkedőt és imázsfilmpályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal a Visegrádi Csoport magyar elnökségéhez kapcsolódva.

A csapatversenyek célja, hogy a diákok élményszerű tanulás során bővítsék ismereteiket a visegrádi négyekről. A vetélkedőre 2017. december 8-ig, a filmpályázatra 2018. március 1-ig lehet jelentkezni. A döntő és az eredményhirdetés 2018. április 27-én lesz, Budapesten.

A V4-es vetélkedőn a magyarországi középiskolák 11. évfolyamos tanulóiból álló négyfős csapatok vehetnek részt. A verseny háromfordulós: az első és a második fordulóban online írásbeli, a harmadikban, vagyis a döntőben szóbeli megmérettetésre kerül sor. A fődíj egy háromnapos kirándulás, amelynek úti céljai Pozsony és Prága.

A filmpályázatra 2-3 fős 14-18 éves tanulókból álló iskolai csapatok jelentkezhetnek 2-5 perces alkotásokkal, amelyek a visegrádi négyek életét és értékeit dolgozzák fel. A pályázó csapatoknak a választott téma kapcsán valamilyen módon mind a négy tagállamot meg kell jeleníteniük rövidfilmjükben. A három legjobbnak ítélt kisfilm készítői nagy értékű médiaeszköz-utalványt nyernek.

További részletek a v4.kozepiskolaiverseny.hu oldalon olvashatók.

BEZSÁMOLÓK ÁPRILIS

Műhelyfoglalkozás a preventív fejlesztés alapelveiről az óvodában

„ Tudni kell, mi mozdítja meg a gyermeket”

/Mesterházi Zsuzsa gyógypedagógus/

 

MI1Társadalmi probléma, hogy évről évre nő a tanulási zavarral vagy nehézséggel küzdő tanulók száma. Ebbe a csoportba az ép, vagy esetenként kiemelkedő intelligenciájú, és ép érzékszervű (látás, hallás) gyerekek tartoznak. Porkolábné dr. Balogh Katalintól, a fejlesztőpedagógia elméletének és gyakorlatának létrehozójától tudjuk, hogy „…. a tanulási nehézségek előfordulása megelőzhető,és korai fejlesztése után, megfelelő eljárásokkal, minimálisra csökkenthető,vagy teljesen megszüntethető.

A zökkenőmentes óvoda és az iskolai átmenethez, a megfelelő beilleszkedéshez, az iskolai elvárások sikeres teljesítéséhez az óvodáskorban végzett preventív munka kiemelkedő jelentőségű.

A gyermek fejlődésének alapja, létformája a játék. A gyermek játékának tudatos megfigyelésével képet kaphatunk részképességei fejlettségéről. Az óvodapedagógusok időben felfigyelhetnek a gyermek hiányosságaira, és megfigyeléseik alapján következtetni tudnak a deficites képességre.

A megelőzés munkájában az óvónők és felelőssége meghatározó. Naponta és folyamatosan sok-sok lehetőséget biztosíthatnak a gyerekeknek nyújtott játékválaszték összeállításával, a fejlődésüket elősegítő funkciók gyakorlására.

Az óvónők számára szervezett műhelyfoglalkozás célja, hogy rövid elméleti áttekintést nyújtson a  pszichomotoros alapképességek fejlődéséről, a különböző részképességekről és azok hiányosságairól.

Példákon keresztül áttekintettük a gyermekek viselkedésére jellemző tüneteket és ezek lehetséges okait. A foglalkozás végén lehetőség volt az e téren szerzett tapasztalataik megosztására. Az óvodapedagógusok saját gyakorlatukból hoztak példákat az eltérő fejlődés eseteire. Szívesen mondták el sikereiket és nehézségeiket. A visszajelzések szerint sikerült felkelteni érdeklődésüket a téma iránt, kíváncsian várják jövő heti folytatást.

Magyar Istvánné

Gyógypedagógus, inkluzív nevelés tanára, szaktanácsadó

MI3 MI2

Line-4