MŰHELYFOGLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TÖRTÉNELEMTANÁROK SZÁMÁRA

Szakmai megújító képzés a gazdaságismeret tanításáról

tA történelemtanároknak az új kerettantervek bevezetésekor azzal is szembesülniük kellett, hogy tantárgyukban olyan tartalmak, ismeretek is megjelentek, amelyek korábban nem szerepeltek, vagy nem alkottak önálló témakört. A 8. és a 12. évfolyam végén ugyanis társadalmi ismereteket, állampolgári ismereteket, gazdasági-pénzügyi ismereteket kell tanítani. Ezek az általános iskolában médiaismerettel, középiskolában munkaügyi ismeretekkel egészülnek ki. Azok a történelemtanárok, akik a 2016. május 26-án, csütörtökön megtartott műhelyfoglalkozáson részt tudtak venni, a gazdasági ismeretek tartalmi elemeivel kapcsolatos oktatási anyagokkal, módszerekkel ismerkedhettek meg annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak felkészülni a megszokottól eltérő iskolai gyakorlatra.

 

Balla Erika, szaktanár

Line-4