Külhoni tanárok továbbképzése Egerben

Az EKE Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megbízásából (Csíkszereda) 21 pedagógus részére 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést szervezett A hatékony önálló tanulás pedagógiai támogatása címmel 2016. augusztus 22-26. között.

A továbbképzés célja, hogy a rendszerezett tananyag segítségével a pedagógusok felkészüljenek a tanulás tanítására, hatékony tanulási módszerek alkalmazásával segítsék a tanulók fejlődését és eredményességét. A szakmai együttműködést örömmel üdvözölte a megnyitón köszöntő szavakat mondó rektorhelyettes asszony, Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona is.

A határon túli pedagógusok nagy örömmel fogadták ezt a lehetőséget, nyitottak voltak befogadni az új ismerteket, igyekeztek tisztában lenni a tanulás korszerű értelmezésével és alapelveivel, megismerni azokat az általános iskolai és középiskolai órákon alkalmazható eszközöket, amellyel segíteni tudják a tanulók tanórai és önálló tanulását.

Akkreditált képzésünk tematikája elméleti és gyakorlati ismeretek átadásából, gyakoroltatásából tevődött össze. Az elméleti tananyagrészt az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Tanszékének docense, Dr. Mogyorósi Zsolt tartotta. A gyakorlati képzési blokkot gyakorlóiskolánk nagy rutinnal és tapasztalattal rendelkező kollégája, Debreceni Nándorné vezette, aki a korábbi évben e pedagógus-továbbképzés szakmai kidolgozásában is részt vett, a képzés akkreditációra való benyújtásának kidolgozásában a Neveléstudományi Tanszék oktatójával közösen dolgoztak. A képzésen változatos munkaformákkal találkoztak a résztvevők, pl. képzői előadás a téma elméleti hátteréről, ötletbörze, saját tapasztalatok megosztása, egyéni gyakorlás, kooperatív technikák, páros és csoportmunka. A képzés szakmai programja mellett változatos kulturális, szabadidős tevékenység is szerepelt, célunk volt, hogy a képzés helyszínének hangulatáról, kultúrájáról is képet kapjanak a kollégák. Megtekintettük Eger nevezetességeinek egy részét, a Várat, a Minaretet, a Főegyházmegyei Könyvtárat, az Érseki Palotát, és bepillantást nyertek a kollégák a Szépasszonyvölgy hangulatába is.

A képzésről az Eger Tv beszámolója itt tekinthető meg: http://www.tveger.hu/2016/08/23/kulhoni-tanarok-tovabbkepzese-egerben/

 

 

 

 

 

 

Line-3