A fejlesztő irodalomterápia lehetőségei az olvasóvá nevelésben szakköri, iskolai könyvtári környezetben

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében 2017. november 23-án tartottuk meg a fejlesztő irodalomterápiás foglalkozásunkat, melynek a középpontjában Örkény István: Técsőiek című elbeszélése, s annak személyiségre kifejtett hatása állt. Közreműködők a 8. E osztály tanulói voltak. Nem a szokásos műértelmező eljárásokkal közelítettünk a szöveghez, mint magyarórán, hanem a hangsúlyt a szöveggel való találkozásra, az élményszerzésre helyeztük. A 45 perces bemutató foglalkozást szakmai megbeszélés követte, nagyon hasznos volt a kollégákkal megbeszélni a tapasztalatokat erről a számunkra még új területről. Meg kellett találni az egyensúlyt a szövegelemzés és a fejlesztési célok elérése között, vagyis ne céltalanul beszélgessünk egy szövegről, de ne is „elemezzük” agyon, mert elvész az élmény, a beszélgetés szabadsága. A történetből kiindulva a legfőbb cél a közösség összetartó erejének megismerése, tapasztalása, ebből következtetések levonása.  A gyerekek viszonyulásáról elmondható, hogy bár nyitottak és közlékenyek voltak, nehezen tudtak elszakadni az órán megszokott elemzési eljárásoktól, fogalmaktól, szoktatni kell őket arra, hogy szabadabban, felszabadultabban fejezzék ki gondolataikat a szövegről. Tavasszal folytatjuk egy másik novellával!

Zentai Péterné, magyartanár