Murányi Ákos összes bejegyzése

Murányi Ákos névjegye

muranyiakos@uni-eszterhazy.hu

Műhelyfoglalkozások, képzések a Pedagógiai Intézetben

Tisztelt pedagógusok, kedves érdeklődő kollégák!

Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet ebben a tanévben is számos műhelyfoglalkozást, képzést és tanulmányi versenyt hirdet, melyekre várjuk a kollégák, a tanulók jelentkezését.
A 2014/15-ös tanév 1. félévének műhelyfoglalkozásait megtekintheti itt.
Kérjük, hogy a Jelentkezési lapot 2014. október 1-ig juttassák el a megadott elérhetőségeink valamelyikére!

Figyelmükbe ajánljuk tehetséggondozó tanulmányi versenyeinket is.

Meghívó tankönyvbemutatóra

apaczai_kiadoAz Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet és az Apáczai Kiadó tankönyvbemutató és módszertani napot szervez, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődő pedagógusokat. A rendezvény célja módszertani tanácsokat, útmutatót adni a tankönyvek használatához, az interaktív tananyagok tanórai felhasználásához, valamint a TUDÁSTÁR használatához.

Időpont: 2014. szeptember 15.
Helyszín: Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet, Eger, Barkóczy u. 5.

Program:
14:00-15:00 Alsó tagozat: magyar-nyelv és irodalom tankönyvek használata
15:00-16:00 Alsó tagozat: matematika, környezetismeret, ének módszertani ajánló
 

A korábban meghirdetett felső tagozatos szekciók előadásai ELMARADNAK!

Pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozások – Március

Nagy sikerrel zajlanak a nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eljárások megismertetését, a pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozásaink március hónapban is.

2014. március 6. A konstruktivista pedagógiai szemlélet, az R-J-R szakaszai – Márkus Róbert Zsolt
Téma: Ráhangolódás – Jelentésteremtés – Reflektálás szakaszainak megvalósulása a tanórákon. A konstruktív tanulásszemlélet és a szövegtanulással kapcsolatos felismerések, a cselekvés szerepe. A kognitív önszabályozás támogatása. A konstruktivista pedagógiai szemlélet élethosszig tartó tanulásra. Gyakorlati példák, egy 45 perces óra tervezetének bemutatása R-J-R technikával.

2014. március 5., április 16. Műhelyfoglalkozás a fizika néhány területéről – Misz József, Bátori Gabriella, Béres Zsuzsanna
Téma: Általános és középiskolai követelményben szereplő néhány természeti jelenség fizikai méréssel való igazolása. A természetismeret tantárgy a fizika vonatkozásainak bemutatása. Kölcsönhatások, mechanika, termodinamika, optika

2014. március 6., március 20. Új tanterv új kihívások a földrajz 7. és 10. évfolyamán – Sándorné Halász Erzsébet
Téma: a földrajz 7. és 10. évfolyamán a tananyag átstrukturálódásából, a hangsúlyok eltolódásából és a megváltozott követelményekből eredő kihívások és feladatok

2014. március 3. Úszásoktatás , rávezető, játékos feladatmegoldások – Holló Tivadar
Gyakorlati bemutató, és elméleti műhelymunka (mindkét témában)

2014. február 25., március 4., március 18. Digitális anyag a matematikaórán – Szilvási Istvánné Váradi Erzsébet
Téma: A feladatmegoldásokhoz szükséges, régebben és/vagy különböző témakörökben tanult anyagrészek felidézésének segítése digitális anyag alkalmazásával a középiskolai matematika-tanításban. Óratervezet bemutatása, azt követően a tervezett óra megbeszélése az órán alkalmazandó digitális anyag hasznossága szempontjából

2014. február 27., március 6. A beszédészlelés, beszédmegértés fontossága az óvodáskorú és kisiskolások gyermekek nyelvi fejlődésében – Kerekesné Besenyei Ildikó
Téma: A GMP diagnosztika bemutatása, a fejlesztés lehetőségei, módszertani ötletek, játékok

Az inkluzív nevelés elmélete és gyakorlata
1. foglalkozás 2014. március 6. Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna
2. foglalkozás 2014. március 20. Dr. Dávid Mária

Pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozások – Február

Nagy sikerrel zajlanak a nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eljárások megismertetését, a pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozásaink.

2014. február 5. február 12. Informatikai eszközök, egyszerű szoftverek tanórai alkalmazása – Farkasné Ökrös Marianna
Téma: bemutató tervezése, szempontok, buktatói. Animálási technikák. Multiple-Mouse beépülő program használata („szavazórendszer”)
Egyszerű alkalmazások használata: Puzzle készítő programok, HotPotatoes feladatkészítő program, elektronikus kérdőívek készítése, SKYDrive. Egyenletírás a szövegszerkesztőben, prezentációban.
Tudásrepozitóriumok: SDT, Realika, PhET, Földrajztanárok elektronikus eszközkészlete, IKT órák tervezési szempontjai

2014. február 6., február 20. Minden órán kísérlet! – Budavári Ágnes
Téma: Hogyan szerettessük meg a kémiát 7. évfolyamon? Tanári demonstrációs és tanulókísérletek bemutatása módszertani konzultációval

2014. február 6., február 20. Új kihívások a természetismeret tantárgy tanítása során – Bátori Gabriella, Jakab Ágnes, Gál Sándor, Sándorné Halász Erzsébet
Téma: Kísérletezés nemcsak laboratóriumi körülmények között. Az új kerettantervhez kapcsolódó kísérletek módszertani konzultációval.

2014. február 12. A sportlétra használata a testnevelés órán és a tehetséggondozásban – Vajda Tiborné

2014. február 14., március 7. : A preventív fejlesztés alapelvei az óvodában – Magyar Istvánné
Téma: A többségi nevelés-oktatásban résztvevő óvodapedagógusok megismertetése a tanulási zavar veszélyeztetett, vagy BTMN-beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézséggel küzdő (kiemelt figyelmet igénylő) gyermekek sajátosságaival; differenciált készségfejlesztésével, az egyéni bánásmód alapelveivel

2014. február 13., február 20. Együtt eredményesebb! Kooperativitás az iskolában – Márkus Róbert Zsolt
Téma: A kooperatív tanulás kulcsfogalmai, alapelvei, a kooperatív és hagyományos tanulás összehasonlítása. Kooperatív tanulásszervezési modellek, Humanisztikus kooperatív tanulás (HKT), kooperatív módszerek és a grafikai szervezők.

2014. február 18., március 6. A szövegértés fejlesztése olvasástanítás előtt és után – Csontosné Bodnár Gyöngyi
Téma: A szövegértési kompetencia fejlesztése, a szövegértő olvasás és logikus, kritikai gondolkodás fejlesztése. Kooperatív tanulástechnikák elsajátítása, alkalmazása. Tanulás tanítása, olvasóvá nevelés

Gőzerővel folyik a munka a Pedagógiai Intézetben

portfolio_200x133Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet számos pedagógiai műhelyfoglalkozást hirdetett meg a 2013/2014-es tanévre. Az ingyenes rendezvények remek lehetőséget nyújtanak a szakma képviselőinek, hogy bővítsék ismereteiket, új módszereket sajátítsanak el, melyek segíthetik a mindennapos oktató-nevelői munka megújítását is, valamint a személyes tapasztalatok megvitatására is jó alkalmat teremtenek.

A „Számítógép a matematika órán és azon kívül” címmel Rácz József tartott nemrégiben előadást. Bemutatta a komputer felhasználási lehetőségeit elsősorban az algebra, a kombinatorika, a koordinátageometria és a trigonometria területén.
Dr. Mátyás Ferencné Hrk Mária a művészetoktatás fontosságáról beszélt, Pap Zoltán pedig a könnyebb adminisztráció metódusával ismertette meg hallgatóságát. Nagy érdeklődés mellett tartott előadást Márkus Róbert Zsolt a pedagógus életpálya modell kapcsán, a portfólió készítés rejtelmeiről.
Sikeresen indult és a kollégák nagy tetszését váltotta ki Debreceni Nándorné és Villangó Pálné foglalkozása, mely a „Kreatív tanulás „ címet viselte. A különböző tanulási módszereket, stratégiákat, hatékony tanulási technikákat ismertették a téma iránt érdeklődő kollégákkal

A műhelyek az első foglalkozáson vannak túl, és az elkövetkező időszakban folytatódnak.
A pedagógiai intézet további fontos feladatai közé tartozik a versenyek szervezése is: a 8. osztályosok számítógépes grafika területén mérték össze tudásukat, a verseny szünetében pedig Dr. Geda Gábor varázsolta el a diákokat a főiskola Robotika laboratóriumának „teremtményeivel”. A diákok örömmel vették át az oklevelet, emléklapot és értékes ajándékaikat.
Szintén 8. évfolyamosoknak hirdettek meg angol nyelvi versenyt is, mely szintén nagy érdeklődésre tartott számot. Az eredményhirdetés a közel jövőben lesz.