Műhelyfoglalkozások kategóriaarchívum

BEZSÁMOLÓK ÁPRILIS

Műhelyfoglalkozás a preventív fejlesztés alapelveiről az óvodában

„ Tudni kell, mi mozdítja meg a gyermeket”

/Mesterházi Zsuzsa gyógypedagógus/

 

MI1Társadalmi probléma, hogy évről évre nő a tanulási zavarral vagy nehézséggel küzdő tanulók száma. Ebbe a csoportba az ép, vagy esetenként kiemelkedő intelligenciájú, és ép érzékszervű (látás, hallás) gyerekek tartoznak. Porkolábné dr. Balogh Katalintól, a fejlesztőpedagógia elméletének és gyakorlatának létrehozójától tudjuk, hogy „…. a tanulási nehézségek előfordulása megelőzhető,és korai fejlesztése után, megfelelő eljárásokkal, minimálisra csökkenthető,vagy teljesen megszüntethető.

A zökkenőmentes óvoda és az iskolai átmenethez, a megfelelő beilleszkedéshez, az iskolai elvárások sikeres teljesítéséhez az óvodáskorban végzett preventív munka kiemelkedő jelentőségű.

A gyermek fejlődésének alapja, létformája a játék. A gyermek játékának tudatos megfigyelésével képet kaphatunk részképességei fejlettségéről. Az óvodapedagógusok időben felfigyelhetnek a gyermek hiányosságaira, és megfigyeléseik alapján következtetni tudnak a deficites képességre.

A megelőzés munkájában az óvónők és felelőssége meghatározó. Naponta és folyamatosan sok-sok lehetőséget biztosíthatnak a gyerekeknek nyújtott játékválaszték összeállításával, a fejlődésüket elősegítő funkciók gyakorlására.

Az óvónők számára szervezett műhelyfoglalkozás célja, hogy rövid elméleti áttekintést nyújtson a  pszichomotoros alapképességek fejlődéséről, a különböző részképességekről és azok hiányosságairól.

Példákon keresztül áttekintettük a gyermekek viselkedésére jellemző tüneteket és ezek lehetséges okait. A foglalkozás végén lehetőség volt az e téren szerzett tapasztalataik megosztására. Az óvodapedagógusok saját gyakorlatukból hoztak példákat az eltérő fejlődés eseteire. Szívesen mondták el sikereiket és nehézségeiket. A visszajelzések szerint sikerült felkelteni érdeklődésüket a téma iránt, kíváncsian várják jövő heti folytatást.

Magyar Istvánné

Gyógypedagógus, inkluzív nevelés tanára, szaktanácsadó

MI3 MI2

Line-4

BESZÁMOLÓK MÁRCIUS

Műhelyfoglalkozás: Játékos „mesélkedő”, avagy a képességek próbája

„Azok a gyerekek, akik mese nélkül nőnek fel, több tanulási nehézséggel kénytelenek megbirkózni, ráadásul elveszítenek egy nagyon fontos dolgot: saját belső képeiket, saját fantáziájukat.”

„A mesék élni segítenek”

(Boldizsár Ildikó mesekutató)

mese1Jó hangulatú játékos vetélkedőn vettek részt a jelentkező negyedikes diákok 2015. december 11-én. A vetélkedő célja a magyar népmesék népszerűsítése volt.

A résztvevők ötfős csoportokba sorolódtak a kapott színek alapján. A népszerű „Magyar népmesék”rajzfilmsorozatból „A  szegény ember kilenc tyúkja” című tréfás mesével ismerkedtek meg, majd következett a képességek próbája. Először a megtekintett mese képeit kellett sorba rendezni. A ” Szemfüles ” feladatokat azok tudták jól megoldani, akik jól megfigyelték a látottakat, és megjegyezték a hallottakat.  Majd következtek az anagrammák, melyeknek összekevert betűi a mesében szereplő szavak voltak. Az „Írd füllel! ” feladatban a hosszú mássalhangzókat tartalmazó szavakat kellett megfigyelni és megjegyezni. Végül a szemek tornája következett: az egymás alá írt szavak közül kellett megkeresni az elsővel megegyezőt.

A csapatok közötti verseny szoros volt, de a vetélkedőn csak nyertesek voltak, mindenki jól szórakozott. A versenyzők emlékül egy kis könyvjelzőt vihettek haza.

Befejezésül pedig mindenki beszámolhatott legkedvesebb meséiről. Ebből kiderült, hogy A GYEREKEK MA IS SZERETIK A MAGYAR NÉPMESÉKET!

mese2 mese3
mese4

Játékos ” mesélkedŐ
http://egyszervolt.hu/estimese/
http://mek.oszk.hu

 

Olvassátok és hallgassátok a magyar népmeséket!
Jó meseolvasást kívánok: Magyar Istvánné Marika néni

Magyar Istvánné

Gyógypedagógus, inkluzív nevelés tanára, szaktanácsadó

Line-4

Múzeumpedagógiai képzés

Kedves Kollégák!

A tanév elején máris egy hasznos, a mindennapos oktatásban jól hasznosítható, ingyenes, akkreditáció előtt álló továbbképzési programon való részvételre nyílik lehetőségetek.

Intézményünk részt vesz "A tanulást támogató innovációs fejlesztések a köznevelési és a muzeális intézmények hatékony együttműködésén keresztül" címet viselő projekt megvalósításában.

A program célja olyan múzeumpedagógiai képzések fejlesztése, amelyek teljesítésével a pedagógusok képessé válnak a helyi népművészet, helytörténet, a természettudományok és a történelem, valamint a képzőművészeti témák feldolgozására múzeumpedagógiai módszerek segítségével. 

A pilot képzés ideje és helye:           2015. 09. 12. szombat, 9.00 – 18.00 óra, EKF Líceum, Varázstorony

A képzés megvalósítói:                     az Eszterházy Károly Főiskola oktatói

Az elméleti és gyakorlati órákból álló 30 órás képzés teljesítéséről igazolást állítunk ki. A jelenlegi képzés próbaképzés, amely még fejlesztés alatt áll. A fejlesztéshez kérjük a jelentkező kollégák segítségét, arról, hogy melyek azok a témakörök, amelyek feldolgozásán változtatni érdemes.

Az alábbi képzésekre várjuk a jelentkezéseteket: 

  1.  1-4. évfolyamos tanulókat nevelő – oktató pedagógusok részére

Alsó tagozaton tanító pedagógusoknak fejlesztendő képzés témája:

  • helyi népművészet
  • helytörténet

Városokban és a községek jelentős részén van helytörténeti, népművészeti kiállítás, falumúzeum.

2.   5-8. évfolyamos tanulókat nevelő – oktató pedagógusok részére

Felső tagozaton tanító pedagógusok részére fejlesztendő képzés témája:

  • természettudomány (Ember és természet, Földünk és környezetünk)
  • történelem

3.  9-12. évfolyamos tanulókat nevelő – oktató pedagógusok részére

Középiskolában tanító pedagógusok részére fejlesztendő képzés témája:

  • képzőművészet
  • természettudományok

4. Hátrányos helyzetű 12-16 éves korosztály tanulókat nevelő – oktató pedagógusok részére

Elmélet: tréneri előadás,

Gyakorlat: csoportos munkák, kooperatív és projektmódszer

Kedves kollégák a fent megjelölt témák tájékoztató jellegűek, természetesen más tárgyakat oktató pedagógusok számára is hasznos lehet a részvétel. Annál is inkább, hiszen a képzéseken az általános múzeumpedagógiai ismereteken túl elmélyíthetitek, bővíthetitek a projektmódszerről eddig szerzett ismereteiteket is.

A képzésenként 6-8 érdeklődő, lelkes kolléga jelentkezését várjuk 2015.09.10-ig 10.00-ig a revair@ektf.hu címre.

 

Sándor József

igazgató

Line-4

Műhelyfoglalkozások – számítástechnika

2014. október 14-én és október 21-én (A számítógép használata kezdő‘ szintrő‘l) című műhelyfoglalkozással kezdődött el a pedagógiai intézetünk által szervezett műhelyek sorozata a 2014/2015. tanévben. Ezen a két foglalkozáson a közoktatásban használat Office csomag word, powerpoint és excel programjainak alapjaival ismerkedtek az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusok.
A műhelyfoglalkozást Pap Zoltán kollégánk vezette.

Műhelyfoglalkozások, képzések a Pedagógiai Intézetben

Tisztelt pedagógusok, kedves érdeklődő kollégák!

Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet ebben a tanévben is számos műhelyfoglalkozást, képzést és tanulmányi versenyt hirdet, melyekre várjuk a kollégák, a tanulók jelentkezését.
A 2014/15-ös tanév 1. félévének műhelyfoglalkozásait megtekintheti itt.
Kérjük, hogy a Jelentkezési lapot 2014. október 1-ig juttassák el a megadott elérhetőségeink valamelyikére!

Figyelmükbe ajánljuk tehetséggondozó tanulmányi versenyeinket is.

Pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozások – Március

Nagy sikerrel zajlanak a nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eljárások megismertetését, a pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozásaink március hónapban is.

2014. március 6. A konstruktivista pedagógiai szemlélet, az R-J-R szakaszai – Márkus Róbert Zsolt
Téma: Ráhangolódás – Jelentésteremtés – Reflektálás szakaszainak megvalósulása a tanórákon. A konstruktív tanulásszemlélet és a szövegtanulással kapcsolatos felismerések, a cselekvés szerepe. A kognitív önszabályozás támogatása. A konstruktivista pedagógiai szemlélet élethosszig tartó tanulásra. Gyakorlati példák, egy 45 perces óra tervezetének bemutatása R-J-R technikával.

2014. március 5., április 16. Műhelyfoglalkozás a fizika néhány területéről – Misz József, Bátori Gabriella, Béres Zsuzsanna
Téma: Általános és középiskolai követelményben szereplő néhány természeti jelenség fizikai méréssel való igazolása. A természetismeret tantárgy a fizika vonatkozásainak bemutatása. Kölcsönhatások, mechanika, termodinamika, optika

2014. március 6., március 20. Új tanterv új kihívások a földrajz 7. és 10. évfolyamán – Sándorné Halász Erzsébet
Téma: a földrajz 7. és 10. évfolyamán a tananyag átstrukturálódásából, a hangsúlyok eltolódásából és a megváltozott követelményekből eredő kihívások és feladatok

2014. március 3. Úszásoktatás , rávezető, játékos feladatmegoldások – Holló Tivadar
Gyakorlati bemutató, és elméleti műhelymunka (mindkét témában)

2014. február 25., március 4., március 18. Digitális anyag a matematikaórán – Szilvási Istvánné Váradi Erzsébet
Téma: A feladatmegoldásokhoz szükséges, régebben és/vagy különböző témakörökben tanult anyagrészek felidézésének segítése digitális anyag alkalmazásával a középiskolai matematika-tanításban. Óratervezet bemutatása, azt követően a tervezett óra megbeszélése az órán alkalmazandó digitális anyag hasznossága szempontjából

2014. február 27., március 6. A beszédészlelés, beszédmegértés fontossága az óvodáskorú és kisiskolások gyermekek nyelvi fejlődésében – Kerekesné Besenyei Ildikó
Téma: A GMP diagnosztika bemutatása, a fejlesztés lehetőségei, módszertani ötletek, játékok

Az inkluzív nevelés elmélete és gyakorlata
1. foglalkozás 2014. március 6. Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna
2. foglalkozás 2014. március 20. Dr. Dávid Mária

Pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozások – Február

Nagy sikerrel zajlanak a nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eljárások megismertetését, a pedagógusok szakmai megújulását támogató műhelyfoglalkozásaink.

2014. február 5. február 12. Informatikai eszközök, egyszerű szoftverek tanórai alkalmazása – Farkasné Ökrös Marianna
Téma: bemutató tervezése, szempontok, buktatói. Animálási technikák. Multiple-Mouse beépülő program használata („szavazórendszer”)
Egyszerű alkalmazások használata: Puzzle készítő programok, HotPotatoes feladatkészítő program, elektronikus kérdőívek készítése, SKYDrive. Egyenletírás a szövegszerkesztőben, prezentációban.
Tudásrepozitóriumok: SDT, Realika, PhET, Földrajztanárok elektronikus eszközkészlete, IKT órák tervezési szempontjai

2014. február 6., február 20. Minden órán kísérlet! – Budavári Ágnes
Téma: Hogyan szerettessük meg a kémiát 7. évfolyamon? Tanári demonstrációs és tanulókísérletek bemutatása módszertani konzultációval

2014. február 6., február 20. Új kihívások a természetismeret tantárgy tanítása során – Bátori Gabriella, Jakab Ágnes, Gál Sándor, Sándorné Halász Erzsébet
Téma: Kísérletezés nemcsak laboratóriumi körülmények között. Az új kerettantervhez kapcsolódó kísérletek módszertani konzultációval.

2014. február 12. A sportlétra használata a testnevelés órán és a tehetséggondozásban – Vajda Tiborné

2014. február 14., március 7. : A preventív fejlesztés alapelvei az óvodában – Magyar Istvánné
Téma: A többségi nevelés-oktatásban résztvevő óvodapedagógusok megismertetése a tanulási zavar veszélyeztetett, vagy BTMN-beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézséggel küzdő (kiemelt figyelmet igénylő) gyermekek sajátosságaival; differenciált készségfejlesztésével, az egyéni bánásmód alapelveivel

2014. február 13., február 20. Együtt eredményesebb! Kooperativitás az iskolában – Márkus Róbert Zsolt
Téma: A kooperatív tanulás kulcsfogalmai, alapelvei, a kooperatív és hagyományos tanulás összehasonlítása. Kooperatív tanulásszervezési modellek, Humanisztikus kooperatív tanulás (HKT), kooperatív módszerek és a grafikai szervezők.

2014. február 18., március 6. A szövegértés fejlesztése olvasástanítás előtt és után – Csontosné Bodnár Gyöngyi
Téma: A szövegértési kompetencia fejlesztése, a szövegértő olvasás és logikus, kritikai gondolkodás fejlesztése. Kooperatív tanulástechnikák elsajátítása, alkalmazása. Tanulás tanítása, olvasóvá nevelés